Beste leden,

Om de financien van onze vereniging op orde te houden is op de ledenvergadering besloten om de financiele vergoeding voor het fluiten van wedstrijden te herzien. Op verzoek van de leden heeft de TC een nieuwe opzet gemaakt welke hieronder is terug te zien. Doel van de nieuwe opzet is om het fluiten van wedstrijden te blijven stimuleren, maar met een minder grote druk op de begroting van de vereniging.

Vergoeding fluiten

  • Voor leden t/m de A-jeugd (niet rekeninghoudend met dispensatie) wordt er een vergoeding uitgekeerd van € 5,- per wedstrijd. Voor senior leden staat er geen vergoeding tegenover het fluiten van wedstrijden.
  • Voor personen die zich actief willen inzetten als scheidsrechter (meerdere wedstrijden per jaar fluiten, eventueel ook voor de bond) gelden aparte vergoedingen. Wil je je hiervoor aanmelden, of heb je vragen, stuur dan een mail naar tc@habo95.nl.
  • Voor het verstek laten gaan van fluiten en/of tijdwaarnemen blijven we een boete hanteren van € 10,- per wedstrijd.

Vergoedingen worden overgemaakt naar de scheidsrechter op het wedstrijdformulier, zorg dus dat dit goed geregistreerd staat in sportlinked. Wanneer een scheidsrechter niet is komen opdagen voor het fluiten van een wedstrijd kan dit via e-mail worden doorgegeven aan de TC.

Mochten er vragen zijn over de nieuwe opzet, dan kunnen deze per mail gesteld worden aan tc@habo95.nl.
Met vriendelijk groet,
Bestuur en TC Habo’95