Respect.Boekel; Samen, niemand buitensluiten!

0

Hallo wijzijn Amber van Goor en Maartje Mermans aanspreekpunten van onze vereniging m.b.t. het thema respect.

Respect.Boekel streeft ernaar dat alle kinderen erbij horen en dat niemand wordt buitengesloten.

Dit is waar het de Boekelse clubs, verenigingen, opvang en onderwijs om gaat.

Ieder kind verdient een plek waar het door volwassen gezien en verstaan wordt en waar het zich gelukkig kan voelen.

Ook wij zijn een Respectpunt!

Respect is bij ons al een basisfactor binnen de club. We streven naar respect op het veld en langs de lijn. Daarom hebben wij ons ook aangesloten bij RESPECT.BOEKEL.

Binnen dit project zijn er een aantal boost weken waarin er extra aandacht word besteed aan respect. De kernwaarden van deze weken zijn:


R       Respect                         oktober 2017

E       Eerlijkheid                     februari 2018

S       Samen                          augustus 2018

P       Positiviteit                     januari 2019

E       Eigenheid                      augustus 2019

C       Communicatie                januari 2020

T       Talent                           augustus 2020

.        Punt                             januari 2021

De komende tijd zullen wij ons richten op het thema positiviteit, waar we na de kerstvakantie mee van start gaan. Samen met de coaches en trainers zorgen wij ervoor dat er extra aandacht word besteed aan positiviteit in deze boost week.

Laten we er gezamenlijk voor gaan; Samen, niemand buitensluiten.

Wij zien het positieve in iedereen!

Groetjes Amber van Goor en Maartje Mermans

Share.

Comments are closed.